1. балқыту, еріту, қорыту

冶工 — балқытушы, қорытушы

2. ерекше сәндену, айрықша әсемдену, төтенше әшекейлену

冶容 — ерекше сәндену, төтенше әшекейлену; сылқым, керім, сұлу

冶叶倡条 — жезөкше, жәлеп, салдақы

3. адамның тегіне қолданылады

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I yě (1) (形声。 从冫(古 冰 字), 台(yí)声。 以冰融化解释金属销熔。 段玉裁: 冰之融如铄金然, 故炉铸亦曰冶。 本义: 销熔) (2) 同本义 [smelt(metal)] 冶, 销也。 《说文》 冶, 销铄也。 《三苍》 良冶之子。 《礼记·学记》 冶铸煮盐。 《史记·平淮书》 (3) 又如: 冶铸(冶炼铜铁, 铸造器物); 冶锻(冶炼); 冶人(犹冶工); 冶工(铸造金属器物的工人); 冶士(古代从事冶炼铸造的 …   Advanced Chinese dictionary

 • — yě 〡ㄝˇ 〔《廣韻》羊者切, 上馬, 以。 〕 “ ”的被通假字。 1.冶煉金屬。 《逸周書‧大聚》: “五德既明, 民乃知常。 武王 再拜曰: ‘嗚呼, 允哉!天民側側, 余知其極有宜。 ’乃召 昆吾 冶而銘之金版, 藏府而朔之。” 唐 韓愈 《河中府連理木頌》: “冶金伐石, 垂耀無極。” 宋 王安石 《洪範傳》: “土言稼穡, 則水之井洫, , 火之爨冶, 木、金之為械器, 皆可知也。” 2.引申為溶化。 3.指熔爐。 明 徐弘祖《徐霞客游記‧游天台山日記後》:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: ye3 解释: 1. 镕铸金属。 如: “冶金”、 “冶铁”。 唐·李峤·宝剑篇: “吴山开, 越溪涸, 三金合冶成宝锷。 ” 2. 造就、 培养。 如: “陶冶性情”。  1. 从事镕铸的工匠。 墨子·节用中: “凡天下群百工, 轮车匏, 陶冶梓匠, 使各从事其所能。 ”礼记·学记: “良冶之子, 必学为裘。 ” 2. 姓。 如春秋时卫有冶仅。 美丽、 妖媚。 如: “冶艳”、 “妖冶”。 荀子·非相: “乡曲之儇子, 莫不美丽姚冶。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:ye3 1. 鎔鑄金屬。 如: “冶金”、 “冶鐵”。 唐·李嶠·寶劍篇: “吳山開, 越溪涸, 三金合冶成寶鍔。” 2. 造就、 培養。 如: “陶冶性情”。  1. 從事鎔鑄的工匠。 墨子·節用中: “凡天下群百工, 輪車匏, 陶冶梓匠, 使各從事其所能。” 禮記·學記: “良冶之子, 必學為裘。” 2. 姓。 如春秋時衛有冶廑。 美麗、 妖媚。 如: “冶豔”、 “妖冶”。 荀子·非相: “鄉曲之儇子, 莫不美麗姚冶。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【야】 대장간; 대장장이; 주물; 불리다; 요염하다 이수변부 5획 (총7획) [1] [v] smelt; fuse metals [2] seductive; fascinating ヤ·いる 冶金術 (야금술) 광석에서 금석을 골라내는 방법과 기술 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — yě (1) ㄧㄝˇ (2) 熔炼金属: ~炼。 ~铸。 ~金。 (3) 好过分的装饰打扮(含贬义): ~容(a.打扮得很妖艳; b.妖艳的容貌)。 妖~。 (4) 古同 野 : ~游(原指春天或节日里男女出外游玩, 后专指狎妓)。 (5) 姓。 (6) 郑码: TDZJ, U: 51B6, GBK: D2B1 (7) 笔画数: 7, 部首: 冫, 笔顺编号: 4154251 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 야 불릴 7 strokes 이수변+마늘모+입구 …   Korean dictionary

 • 冶遊 — (冶遊, 冶游) 亦作“冶游”。 1.野游;男女出外游樂。 《樂府詩集‧清商曲辭一‧子夜四時歌》: “冶遊步春露, 豔覓同心郎。” 宋 晏幾道 《浣溪沙》詞之四: “白紵春衫楊柳鞭, 碧蹄驕馬杏花韉, 落英飛絮冶遊天。” 明 顧大典 《青衫記‧郊游訪興》: “看遍街頭萬戶春, 紛紛俱是冶遊人, 轉覺皇都氣象新。” 清 趙翼 《美人風箏》詩之三: “天路無梯一線通, 冶遊最好趁春融。” 郭沫若 《棠棣之花》人物表: “其他衛士十餘人, 秦 使隨從二人, 冶游男女及市民之群若干人。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 冶鑄 — (冶鑄, 冶铸) 1.冶煉鑄造。 《史記‧平準書》: “﹝富商大賈﹞冶鑄煮鹽, 財或累萬金, 而不佐國家之急, 黎民重困。” 《漢書‧張湯傳》: “ 趙國 以冶鑄為業, 王數訟鐵官事, 湯 常排 趙王 。” 宋 司馬光 《殿中丞知商州薛府君墓志銘》: “府君上言, 朝廷前置阜民監於州境 洪崖 , 冶鑄鐵錢, 未數年鐵已竭, 其監當廢。” 2.比喻教育培養。 明 袁宏道 《送劉學博序》: “天下所以治平者, 獨賴是二三青衿耳!而其冶鑄之功, 首寄之郡若邑之為博士者。 博士任重而權輕,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 冶铸 — (冶鑄, 冶铸) 1.冶煉鑄造。 《史記‧平準書》: “﹝富商大賈﹞冶鑄煮鹽, 財或累萬金, 而不佐國家之急, 黎民重困。” 《漢書‧張湯傳》: “ 趙國 以冶鑄為業, 王數訟鐵官事, 湯 常排 趙王 。” 宋 司馬光 《殿中丞知商州薛府君墓志銘》: “府君上言, 朝廷前置阜民監於州境 洪崖 , 冶鑄鐵錢, 未數年鐵已竭, 其監當廢。” 2.比喻教育培養。 明 袁宏道 《送劉學博序》: “天下所以治平者, 獨賴是二三青衿耳!而其冶鑄之功, 首寄之郡若邑之為博士者。 博士任重而權輕,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 冶長 — (冶長, 冶长) 公冶長 的省稱。 唐 劉長卿 《罪所留繫寄張十四》詩: “不見君來久, 冤深意未傳。 冶長 空得罪, 夷甫 豈言錢。” 唐 李白 《上崔相百愛章》詩: “屈法申恩, 棄瑕取材。 冶長 非罪, 尼父 無猜。” 王琦 注: “ 公冶長 , 齊 人, 字 子長 。 孔子 曰: 長 , 可妻也, 雖在縲絏之中, 非其罪也。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.